CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
Tin hoạt động

Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

15:09, 07/07/2020
Ngày 25/6/2020, vào lúc 8 giờ 20’ tại văn phòng Công ty Cổ phần  Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019. Đại hội vinh dự được đón tiếp Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty LAND SAI GON và các cổ đông đại diện cho 67.105.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 
Các đại biểu tham dự ĐHĐCĐ
 
Cổ đông có ý kiến thảo luận tại Đại hội
 
Ông Nguyễn Quang Hiển-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty LAND SAI GON Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông
 
 
 
Cổ đông biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội
 
Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội
 
ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao các vấn đề trình tại Đại hội.
 
 
ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 của LAND SAI GON đã diễn ra thành công tốt đẹp, Đại hội biểu quyết thống nhất 100%  thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 
 
Ông Nguyễn Quang Hiển-Chủ tịch HĐQT LAND SAI GON tặng hoa cho
Ông Nguyễn Vũ Anh Tú-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LAND SAI GON
 
Ban lãnh đạo chụp hình lưu niệm