CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Công ty Cổ Phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na luôn nỗ lực trở thành một công ty chuyên kinh doanh bất động sản uy tín, chuyên nghiệp và thu hút nhất trên thị trường bất động sản trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH

   *   Đối với khách hàng: tôn trọng, lắng nghe, cung cấp sản phẩm giá trị chất lượng giá cả cạnh tranh;

   *   Đối với CBNV: Xây dựng đội ngũ CBNV làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả, chế độ chính sách, lương thưởng tạo được sự gắn bó của CBNV với Công ty;

   *   Đối với cổ đông:  sử dụng nguồn vốn hiệu quả, gia tăng giá trị lợi ích lâu dài;

   *   Đối với cộng đồng: bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn của xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

   *   Đoàn kết là sức mạnh;

   *   Con người làm gốc;

   *   Sản phẩm giá trị, chất lượng giá cạnh tranh;

   *   Chủ động sáng tạo đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng;

   *   Liên kết-hợp tác cùng phát triển;

   *   Phát triển bền vững vì lợi ích của Công ty, cổ đông và cộng đồng.