CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
Văn bản pháp luật

Thông tư 06 của Bộ Tài Chính

11:38, 17/12/2014

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29...

Xem chi tiết

Thông tư 113 của Bộ Tài chính

17:08, 16/12/2014

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9...

Xem chi tiết

Thông tư 13 của Bộ Xây dựng

12:21, 13/12/2014

Thông tư số 13/2008/TT-BXD, ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định...

Xem chi tiết

Nghị định 153CP

09:59, 13/12/2014

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản về các loại bất động sản được...

Xem chi tiết