CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
Tin hoạt động

Hoạt động Hội nghị người lao động năm 2020

14:38, 10/07/2020
Ngày 28/5/2020, Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 tại văn phòng Công ty. Tham dự buổi Hội nghị có Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, chương trình làm việc đầy đủ các nội dung theo văn bản hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 06/2/2020 của Liên đoàn Lao động Quận 5.
 
 
Đại biểu tham dự Hội nghị
 
Tại Hội nghị Ban lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Hội nghị thảo luận các báo cáo, nội dung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể và Hội nghị đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cao.
Phát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Quang Hiển-Chủ tịch Hội đồng Quản trị ghi nhận tinh thần nỗ lực làm việc của toàn thể cán bộ nhân viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn khó khăn, Công ty tập trung toàn lực để thực hiện nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
 
 
Ông Nguyễn Quang Hiển-Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty
 
 
Ông Nguyễn Phú Mỹ-Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công đoàn
 
 
Ông Hà Tân Quang phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội nghị
 
 
Hình ảnh tại Hội nghị
 
 
 
Hội nghị người lao động năm 2020 của Công ty LAND SAI GON đã diễn ra thành công tốt đẹp, người lao động biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị người lao động.